WERKZAAMHEDEN

Onderhoud van bruggen, sluizen en tunnels

Onderhoud van bruggen, sluizen en tunnels

Onderhoud van bruggen, sluizen en tunnels

De provincies hebben een groot aantal gebouwen en installaties in gebruik. Dat brengt onderhoud met zich mee, dit wordt deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan. Provincies hebben hier keuzevrijheid. Ook als het onderhoud uitbesteed is, blijft de provincie verantwoordelijk voor toezicht op veiligheid en moet er dus inzicht zijn in de werkzaamheden en de risico’s.

Het onderhoud van objecten en gebouwen wordt gewoonlijk geregistreerd en planmatig uitgevoerd. Hiervoor gebruik je de computer, net als voor het raadplegen van tekeningen en handleidingen.

Als onderhoudsmedewerker bezoek je de objecten. Afhankelijk van de werkzaamheden kom je in brugkelders, werk je op hoogte, buiten, of in besloten ruimtes.

Je houdt rekening met de verkeerssituatie, soms werk je zo dicht op de weg, dat het nodig is de weg af te sluiten. Je werkt bij bewegende delen, waarbij het soms nodig is om te proefdraaien, hier bestaat knelgevaar. Objecten kunnen soms afgelegen liggen, of op moeilijk bereikbare plaatsen. In de begroeiing kun je in aanraking komen met insecten en planten die allergische reacties kunnen veroorzaken of ziektes overbrengen. Soms moet je kadavers uit het water halen, of rommel die de scheepvaart hindert. Zeker bij oudere bruggen en sluizen is weinig rekening gehouden met de monteurs die onderhoud moeten plegen en werk je in belastende houdingen.

In tunnels heb je extra blootstelling aan uitlaatgassen, de vluchtmogelijkheden bij een calamiteit zijn
beperkt.

Voor het onderhoud van bruggen en sluizen stem je je werk af met de bediening. Je maakt de
installatie spanningsloos en beschermt deze tegen onbedoeld inschakelen.
Je werkt bij wisselende weersomstandigheden, zeker bij storingen heb je hierin geen keus. Storingen
moeten snel worden verholpen, daarom heb je ook regelmatig piket- of storingsdienst. Omdat
tijdens je werk op een brug of sluis deze tijdelijk gestremd is, bestaat de kans op confrontaties met
boze weggebruikers.

Risico’s bij werken onderhoud van bruggen, sluizen en tunnels zijn:
– Vallen, uitglijden of bekneld raken door werken op moeilijk terrein en met machines
– Aanrijdgevaar en gevaar aanvaring
– Te water raken en verdrinking
– Besmetting door ziektes in het water, insecten, teken
– Allergische reacties door planten en insecten
– Omgaan met brandbare stoffen
– Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fijnstof door verkeer en zwerfafval
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Belastende houdingen door het werk
– Werken in besloten ruimtes
– Werken in warme en koude omstandigheden
– Psychosociale arbeidsbelasting door agressieve wegebruikers en ongevallen

Overzicht risico’s