RISICO

Vallen, uitglijden, bekneld raken

Vallen, uitglijden, bekneld raken

Vallen, uitglijden, bekneld raken 

Beschrijving risico

Wat is het? 

Bij veel werkzaamheden bestaat het risico op vallen of uitglijden. Het risico beknelling komt in mindere mate voor, maar is goed denkbaar wanneer er gewerkt wordt in de buurt van draaiende en/of bewegende machinedelen. 

Hoe ontstaat het? 

Vallen en uitglijden. 

Het risico van vallen en uitglijden is eigenlijk overal aanwezig. In gebouwen kan de vloer glad zijn of glad worden door gemorste vloeistof of wanneer er net schoongemaakt is.
Waar vloeren niet gelijk zijn, waar drempels liggen of veel materiaal op de grond staat, loop je meer kans op struikelen. Buiten bestaat het gevaar door een gladde, modderig ondergrond of bij winterse omstandigheden.  

Beknelling: 

Het risico van beknelling is aanwezig op locaties waar draaiende en/of bewegende delen aanwezig zijn. De blootstelling aan beknelling kan verminderd worden door het uitschakelen van de installatie. 

Wanneer komt het voor? 

Bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, veldwerk, toezichthouden, werken met machines. 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen