RISICO

Vallen, uitglijden, bekneld raken

Vallen, uitglijden, bekneld raken

Vallen, uitglijden, bekneld raken 

In 2023 is de Arbocatalogus ‘Vallen, uitglijden, bekneld raken’ aangepast en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe Arbocatalogus ‘Vallen, struikelen en uitglijden’ is te vinden op de website van het A&O-fonds Provincies.