RISICO

Conflicten

Conflicten

Conflicten

Beschrijving risico

Wat is het?

Waar mensen samenwerken kunnen de verhoudingen vertroebeld raken door botsende belangen of gewoon door misverstanden. Een gesprek over matig functioneren met een medewerker kan bijvoorbeeld uit de hand lopen en ontaarden in een conflict.

Hoe ontstaat het?

Je spreekt al van een arbeidsconflict als één van beide partijen vindt dat de ander haar belemmert in het functioneren of dat er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen. Je hoeft het er dus niet met elkaar over eens te zijn dat er een conflict is. Het conflict kan gaan over je taakopvatting, de arbeidsomstandigheden, maar ook over ongewenst gedrag. De partij kan een persoon zijn, een groep of een afdeling.

Wanneer komt het voor?

In contacten tussen collega’s of met leidinggevenden kan dit voorkomen.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen