RISICO

Besmetting via water

Besmetting via water

Besmetting via water

Beschrijving risico

Wat is het?

Je kunt besmet worden met ziekteverwekkers via contact met water.

Hoe ontstaat het?

Bij werkzaamheden kun je ziekten oplopen door besmetting via water.  Niet alleen open water kan een besmetting bevatten, ook leidingwater kan besmet zijn met een ziekteverwekker

Wanneer komt het voor?

Bij werkzaamheden op schepen, werkpontons e.d. en langs oevers bijvoorbeeld voor onderhoudswerk aan bruggen beschoeiingen. Ook werken met een hogedrukspuit kan een risico zijn, zowel door het gebruikte water als door het vuil dat opspat. Hierin kunnen uitwerpselen van dieren en vogels zitten. Bij langere warme periodes ontstaan vaak ziekteverwekkers, zoals blauwalg, botulisme en legionella.

Drie belangrijke ziekteverwekkers zijn

Legionella:

Legionellose is een acute infectie van de luchtwegen, veroorzaakt door Legionella spp (categorie 2). De legionella bacterie komt van nature voor in grond en water, maar de hoeveelheid is erg laag. De bacterie gedijt in warm stilstaand water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden Celsius. De legionella bacterie sterft als water warmer is dan 55 graden Celsius .

Je kunt ziek worden door het inademen van nevel van besmet water. Besmetting is mogelijk door het douchen met besmet water of bij gebruik van een hogedrukspuit.

Je wordt niet ziek door het drinken van water dat besmet is met Legionella. Onderlinge besmetting van personen komt vrijwel nooit voor.

Botulisme:

Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen van een bacterie, Clostridium botulinum (categorie 2). De bacterie komt voor in water en kan zich snel vermenigvuldigen bij warm weer in stilstaand water.

Botulisme kan worden opgelopen door contact met dode vissen en dode watervogels. Tevens kan het voorkomen in onjuist ingemaakt of bewaard voedsel.

Ziekte van Weil:

De ziekte van Weil of Leptospirose wordt veroorzaakt door een Leptospira bacterie (categorie 2). Het is een besmettelijke ziekte die kan worden opgelopen door contact met urine van ratten. Je kunt het dus krijgen door te zwemmen in sloten en plassen waarin besmette ratten leven. Ook door contact met grond en riool- en oppervlaktewater, waar besmette urine in zit, kun je besmet raken.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen