RISICO

Tekenbeten

Tekenbeten

Tekenbeten

Beschrijving risico

Teken kunnen ziektes overbrengen, de bekendste is de Ziekte van Lyme. Minder bekend en nog weinig verspreid is teken-encephalytis. Op deze ziekte wordt hier verder niet ingegaan, maar ook hiervoor geldt dat het snel verwijderen van teken belangrijk is om besmetting te voorkomen.

Ziekte van Lyme

Wat is het?

De ziekte van Lyme is een bacteriële infectieziekte, veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi bacterie (categorie 2) en komt in Nederland in toenemende mate voor. Besmetting leidt niet altijd tot het ontwikkelen van de ziekte van Lyme. De symptomen van de ziekte van Lyme zijn zeer uiteenlopend:

  • Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot 3 maanden na een tekenbeet verschijnen.
  • Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet.
  • Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte.

Zowel de vroege als de latere stadia zijn te behandelen met antibiotica, maar in een later stadium kan al wel schade zijn ontstaan door de ontsteking. Daarom is het belangrijk om met deze klachten snel medische hulp te zoeken. Meld je ook bij de bedrijfsarts, ook als je niet verzuimt.  Deze meldt de ziekt als beroepsziekte bij het NCvB. In geval van verzuim adviseert hij over de inzetbaarheid.

Hoe ontstaat het?

Besmetting met de ziekte van Lyme vindt plaats door de beet van een geïnfecteerde teek. In alle levensstadia: larve, nimf en volwassen vorm kunnen teken besmet zijn.

Wanneer komt het voor?

Teken houden zich voornamelijk op in (schaduwrijk, vochtig) lang gras en laag struikgewas. Ze worden vooral verspreid door kleine knaagdieren zoals muizen, maar ook door o.a. eekhoorns, vogels, huisdieren zoals kat en hond en grotere zoogdieren zoals herten.

Medewerkers kunnen in aanraking komen met de teek tijdens alle werkzaamheden waarbij men in het veld of door de berm loopt, in het bijzonder het werken in de groenvoorziening. Het risico op tekenbeten loop je ook bij wandelingen en in de eigen achtertuin.

Tekenbeet

Erythema migrans na tekenbeet

A-typische erythema migrans in knieholte

A-typische erythema migrans in knieholte

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen