ARBOZORG

Arbeidsgerelateerde zorg

Inleiding

De provincies vinden het belangrijk dat hun medewerkers veilig, gezond en met plezier kunnen werken. Al meer dan vijftien jaar werken de provincies intensief met elkaar samen om dit te realiseren.

Het begon in 2003 met het Arboconvenant. Na afloop van het convenant in 2006 zijn de provincies in 2008 gestart met de 1ste provinciale Arbocatalogus. Deze werd gefaseerd tussen 2009 en 2011 ingevoerd.

Inmiddels is de Arbocatalogus geactualiseerd op basis van de huidige wetgeving en heeft de Inspectie SZW in 2018 de nieuwe Arbocatalogus goedgekeurd.

Met de Arbo Campus is de volgende stap gezet. De Arbo Campus is een digitale ontmoetingsplaats waar provinciemedewerkers informatie vinden over arbeidsrisico’s, voorlichting en instructie (films), vitaliteit en arbeidsgerelateerde zorg.

Onderwerpen

Initiatieven in de sector

In de cao Provincies zijn concrete afspraken gemaakt op het gebied van eigen ontwikkeling, loopbaan en werkplezier.

LEES MEER

Arbeidsgerelateerde zorg bij de provincies

Wat doen de provincies in de praktijk om inhoud te geven aan de arbeidsgerelateerde zorg?

LEES MEER

Duurzame Inzetbaarheid

Het werk bij provincies verandert. Dit vraagt dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Maar wat is duurzame inzetbaarheid?

LEES MEER

Vitaliteitsbeleid

Het stimuleren van een goede gezondheid is één van de factoren die ingezet worden in het kader van duurzame inzetbaarheid.

LEES MEER

Arbowet 2017

De belangrijkste veranderingen van de Arbowet 2017 op een rij.

LEES MEER

Initiatieven buiten de sector

Ook in andere sectoren vinden initiatieven plaats op het gebied van duurzame inzetbaarheid

LEES MEER