RISICO

Schadelijk geluid

Schadelijk geluid

Schadelijk Geluid

Beschrijving risico

Wat is het?

Als er op de werkplek te veel geluid is, dan versta je elkaar niet meer. Dit is schadelijk geluid; dit kan gehoorschade veroorzaken. Van mogelijk schadelijk geluid is sprake als je werkt in geluid van meer dan 80 dB(A) (decibel). Werken in lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen. Waarschuwingssignalen en geluiden zijn dan minder goed te horen.

Hoe ontstaat het?

Gehoorschade kan ontstaan als je regelmatig werkt bij geluid van 80 dB(A) of meer, dit gedurende 8 uur per dag. Ook piekbelasting kan gehoorschade opleveren. Piekbelasting wil zeggen: korte geluiden met een hoge geluidssterkte. Gehoorschade is onomkeerbaar. Opgelopen gehoorschade kan ook zorgen voor toename van veiligheidsrisico’s, stress, vermoeidheid en verminderde concentratie.

Wanneer komt het voor?

Bij een aantal werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid oftewel lawaai overschreden. Of deze overschrijding zal leiden tot gehoorschade is afhankelijk van de geluidssterkte, de blootstellingsduur en de afstand tot de bron. Bedenk daarbij dat een toename met 3 decibel een verdubbeling van de geluidbelasting van het oor betekent.

Blootstelling aan lawaai komt bijvoorbeeld voor bij onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties of het bedienen van machines en gereedschap. Ook thuis kun je aan lawaai worden blootgesteld, bijvoorbeeld met crossmotors of bij concerten. Voorbeelden van werkzaamheden met kans op gehoorschade:

  • werken met lawaaiige arbeidsmiddelen, zoals bij het slijpen van steen of metalen of zagen en boren in hout, beton en/of steenachtige materialen
  • verblijven in de buurt van in werking zijnde machines of installaties

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen