RISICO

Bijtende, giftige of irriterende stoffen

Bijtende, giftige of irriterende stoffen

Binnenkort komt hier de – door Inspectie SZW goedgekeurde – tekst over het risico en de maatregelen die je kunt nemen.

Bijtende, giftige of irriterende stoffen

Beschrijving risico

Wat is het?

Bijtende, giftige of irriterende stoffen vormen een gevaar voor de gezondheid en/of het milieu

Hoe ontstaat het?

Het probleem met deze stoffen is dat ze niet altijd direct zichtbare of waarneembare  schade aanrichten. Gezondheidsklachten openbaren zich soms pas jaren later. Deze stoffen kun je bijvoorbeeld binnenkrijgen door:

–          mond (eten met vuile handen, gezicht afvegen);
–          huid (stof, vuile werkomgeving);
–          neus (inademen van stof, nevel of gas);
–          direct in bloed (door wondjes).

Bijtende stoffen kunnen de huid ernstig beschadigen en brandwonden veroorzaken. Bijtende stoffen tasten huid, ogen, longen en kleding aan bij contact. Voorbeelden zijn: zuren en basen.

Giftige stoffen verstoren de normale werking van het lichaam en kunnen in het ergste geval de dood tot gevolg hebben. Voorbeelden zijn: koolmonoxide, methanol, waterstofsulfide en benzeen.

Irriterende stoffen hebben een beperktere werking dan bijtende stoffen maar kunnen ontstekingen veroorzaken na contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Voorbeelden zijn cement en de haren van de eikenprocessierups.

Welk effect een gevaarlijke stof heeft, hangt af van:

–          aard van de stof
–          giftigheid
–          hoeveelheid
–          wijze van opname
–          conditie slachtoffer
–          aanwezigheid andere stoffen

Wanneer komt het voor?

Bij schoonmaakwerkzaamheden, veldwerk en onderhoudswerk. Hier worden diverse stoffen gebruikt die bijtende, giftige of irriterende eigenschappen hebben. Er zijn ook stoffen zonder eigenaar, d.w.z. die vrij voorkomen, zoals de brandharen van insecten en planten.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen