RISICO

Brandbare stoffen en explosiegevaar

Brandbare stoffen en explosiegevaar

Binnenkort komt hier de – door Inspectie SZW goedgekeurde – tekst over het risico en de maatregelen die je kunt nemen.

Brandbare stoffen en explosiegevaar

Beschrijving risico

Wat is het?

Steekvlammen, branden en explosies kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Soms zijn de gevolgen van een brand of explosie pas later zichtbaar, denk hierbij bijvoorbeeld aan verzwakking van een constructie.

Hoe ontstaat het?

Een brand of explosie kan ontstaan als drie zaken bij elkaar komen: brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron. Zuurstof is noodzakelijk om een verbranding te onderhouden. Hoe lager het zuurstofgehalte, des te trager de verbranding. In gewone omgevingslucht zit een zuurstofconcentratie van 20-21%. Bij een zuurstofconcentratie lager dan 12-13% zal de verbranding stoppen. Een ontstekingsbron levert de energie die nodig is om een brandbare stof te laten ontbranden, zoals open vuur, een heet oppervlak of een vonk.

Bij een explosie verbrandt alle brandstof in één keer. Hier komt de energie vrij in de vorm van hitte en een drukgolf. De drukgolf wordt waargenomen als een knal en kan grote schade veroorzaken.  Brandbare gassen en dampen, vloeistoffen met vlampunt lager dan omgevingstemperatuur en stofwolken kunnen met zuurstof een explosiegevaarlijk mengsel vormen.

Wanneer komt het voor?

Bij werken met brandbare stoffen is sprake van risico. Brandbare stoffen kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën.

Klasse A: vaste stoffen (b.v. hout, papier en textiel);
Klasse B: vloeibare stoffen (b.v. benzine, olie en vetten);
Klasse C: gassen (b.v. propaan, butaan en acetyleen);
Klasse D: metalen (b.v. magnesium, natrium en aluminium). Metaalbranden kenmerken zich door enorm hoge temperaturen en felheid van de brand.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen