RISICO

Traumatische ervaring

Traumatische ervaring

Traumatische ervaring

Beschrijving risico

Wat is het?

Zowel op het werk als privé kun je te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen, die je functioneren sterk kunnen beïnvloeden. Werk- en privéomstandigheden zijn in deze situaties vaak moeilijk te scheiden. Traumatische gebeurtenissen kunnen bijdragen aan de opbouw van werkstress, soms zelfs pas veel later.

Hoe ontstaat het?

Voorbeelden van zulke traumatische gebeurtenissen zijn:

  • getuige zijn van of betrokken bij een ernstig ongeluk, of bij de nasleep als medewerker van wegonderhoud. Dit geldt vooral voor medewerkers die veel aan het verkeer deelnemen.
  • ernstige ziekte of een sterfgeval van collega of familielid.
  • scheiding of andere gezinsproblemen.
  • bedreiging gericht tegen jezelf of familie.

Wanneer komt het voor?

Medewerkers die beroepshalve veel aan verkeer deelnemen, zoals inspecteurs, handhavers en onderhoudsmedewerkers kunnen met een ongeval geconfronteerd worden. Bedrijfsongevallen kunnen op alle afdelingen voorkomen, waarbij bij uitvoerende afdelingen de gevolgen vaak ernstiger zijn. Bedreigingen en agressief gedrag tegen medewerkers kunnen een uiting van  frustratie zijn, maar ook bedoeld om iets af te dwingen. Het komt vooral voor bij inspecteurs en handhavers, maar ook bij baliemedewerkers en bij secretariaten (telefonisch). Tenslotte kan iedereen te maken krijgen met verwarde personen.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen