ARBOZORG

Professionals arbeid en gezondheid

Overzicht professionals arbeid en gezondheid

Als medewerkers vragen hebben over arbeidsomstandigheden en hun (werkgerelateerde) gezondheid, kunnen zij terecht bij verschillende professionals. De interne preventiemedewerker of arbo-adviseur is vaak het eerste aanspreekpunt. Voor medische vragen kunnen medewerkers terecht bij de bedrijfsarts, die ook preventief adviseert, dus voordat er sprake is van gezondheidsklachten of verzuim. Voor psychosociale klachten is het vaak de bedrijfsmaatschappelijk werker waar de medewerker terecht kan.

Hieronder vind je een overzicht van de diverse Arbodeskundigen.

Intern deskundigen

Ben je intern deskundige en wil je weten welke deskundige nodig is voor jouw specifieke vraag? Klik hier voor een handige tool.

Preventiemedewerker

Een deskundige interne medewerker van de provincie die de werkgever bijstaat bij het voeren van het arbobeleid.

Wil je weten wat een Preventiemedewerker doet?

LEES MEER

Vertrouwenspersoon

Interne of externe deskundige die er is voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Wil je weten wat een Vertrouwenspersoon doet?

LEES MEER

Kerndeskundigen

In de Arbowet zijn vier kerndeskundigen benoemd die de werkgever ondersteunen bij verschillende kerntaken.

Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)

Deskundige op het gebied van organisatie, mens en arbeid; richt zich vooral op groepen medewerkers.

Wil je weten wat een Arbeids- en Organisatiedeskundige doet?

LEES MEER

Arbeidshygiënist

Richt zich op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren (o.a. bacteriën), fysische factoren (o.a. klimaat).

Wil je weten wat een Arbeidshygiënist doet?

LEES MEER

Bedrijfsarts

Een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten hier toegang toe hebben.

Wil je weten wat een Bedrijfsarts doet?

LEES MEER

Hogere Veiligheidskundige (HVK’er)

Adviseert op het gebied van veiligheidsrisico’s die o.a. kunnen ontstaan bij het werken met machines en werken op hoogte.

Wil je weten wat een Hoger Veiligheidskundige doet?

LEES MEER

Overige deskundigen

Naast de hierboven genoemde vier kerndeskundigen, zijn er nog andere arbodeskundigen.

Arbeidsdeskundige

Expert op het gebied van belasting en belastbaarheid van mensen die gaan re-integreren.

Wil je weten wat een Arbeidsdeskundige doet?

LEES MEER

Bedrijfsfysiotherapeut

Richt zich op de individuele begeleiding van werknemers met klachten van het houding- en bewegingsapparaat.

Wil je weten wat een Bedrijfsfysiotherapeut doet?

LEES MEER

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Voert gesprekken met werknemers die knelpunten ervaren op het werk of in hun privéleven.

Wil je weten wat een Bedrijfsmaatschappelijk werker doet?

LEES MEER

Bedrijfsverpleegkundige

Verpleegkundige gespecialiseerd op arbogebied; richt zich op de zorg in relatie tot arbeidsomstandigheden.

Wil je weten wat een Bedrijfsverpleegkundige doet?

LEES MEER

Ergonoom

Deskundige die bewegingsproblemen kan voorkomen of verhelpen, zowel op individueel als organisatieniveau.

Wil je weten wat een Ergonoom doet?

LEES MEER

Klinisch arbeidsgeneeskundige

Specialist in diagnosticeren en behandelen van complexe ziekten door werk. Ze werken hierin samen met o.a. bedrijfsarts.

Wil je weten wat een Klinisch arbeidsdeskundige doet?

LEES MEER

Middelbare Veiligheidskundige (MVK’er)

Richt zich op dagelijkse operationele veiligheidsrisico’s op het werk, vooral in werkplaatsen en logistieke afdelingen.

Wil je weten wat een Middelbaar Veiligheidskundige doet?

LEES MEER

Psycholoog

Helpt mensen om psychische klachten te verminderen door diagnostiek en behandeling/therapie.

Wil je weten wat een Psycholoog doet?

LEES MEER