RISICO

Dynamische werkbelasting

Dynamische werkbelasting

Dynamische werkbelasting

Beschrijving risico

Wat is het?

Tillen en dragen komen vaak in combinatie voor. ‘Tillen’ is het verticaal verplaatsen van een voorwerp  terwijl je op dezelfde plek blijft staan. Denk aan een doos, een groot onderdeel, of een gereedschapskist. ‘Dragen’ is het voorwerp ergens lopend naar toe brengen. Tillen en dragen komen veel voor, zoals het bezorgen van pakketjes, beheren van onderdelen en materialen in een magazijn en het sjouwen met gereedschap en onderdelen bij onderhoudswerk.

Bij duwen en trekken gebruik je je hele lichaam (verplaatsen rolcontainer) of alleen je armen (bedienen hendels). Duwen en trekken komt veel voor, bijvoorbeeld bij gebruik van een postkar of een palletwagen, of het op zijn plaats brengen van zware onderdelen bij onderhoud- en constructiewerk.

Lopen in moeilijk begaanbaar terrein: Regelmatig loop je buiten de gebaande wegen op een moeilijk begaanbare ondergrond. Denk aan zachte bermen, omgeploegd land, afgegraven grond op saneringslocaties of op bouwlocaties.

Hoe ontstaat het?

Bij tillen en dragen worden je spieren, gewrichten en skelet belast. In hoeverre deze belasting schadelijk is, hangt af van de persoon, de taak en de omgeving. Door verkeerd tillen en dragen neemt de kans op klachten toe, vaak aan rug, nek , schouders en heupen. Wanneer je met je last moet klimmen, dan wordt ook de belasting van de knieën groter.

De fysieke belasting bij het duwen en trekken betreft vooral de handen, polsen, armen, schouders en rug. Trekken is over het algemeen meer belastend dan duwen.
De piekbelasting die ontstaat door het in beweging brengen van zware lasten, kan plaatselijk spieren, banden en gewrichten overbelasten en zelfs beschadigen.

Lopen in moeilijk begaanbaar terrein is belastend voor enkels, knieën en heupen. Als  je materiaal moet meedragen, worden ook je schouders en armen extra belast. Loop je op een zuigende ondergrond, zoals natte klei, dan worden je knieën extra belast wanneer je je voeten optilt.

Wanneer komt het voor?

De volgende factoren zijn bepalend voor het risico op gezondheidsschade door tillen en dragen:

 • welk gewicht til je?
 • hoe vaak til je?
 • hoe ver moet je reiken om de last te pakken?
 • hoe hoog moet je de last optillen?
 • moet je tillen met een gedraaide rug of benen?
 • hoe is de grip op de last?
 • hoe ver moet je de last dragen?
 • hoe is de ondergrond waarop je loopt?

Het maximale tilgewicht voor een situatie kun je berekenen met de zogenaamde NIOSH-methode. Gebaseerd op deze methode, wordt vaak als vuistregel een maximumgewicht van 23 kg gehanteerd.
Door goede training versterk je je spieren en banden, waardoor de kans op klachten vermindert.

De volgende factoren zijn bepalend voor het risico op gezondheidsschade door duwen en trekken:

 • hoe zwaar is de last?
 • is er een vlakke ondergrond, zijn er obstakels en hellende vlakken?
 • hoeveel kracht is nodig om een last in beweging te brengen (piekbelasting)?
 • hoe trek of duw je (met één of beide armen)?
 • hoe hoog kun je de last vastpakken?
 • hoe ver moet je lopen met de last?
 • hoe is de grip op de last of het transportmiddel?
 • hoe soepel beweegt het transportmiddel?
 • is de vloer stroef of glad?

Bepalend voor het risico op gezondheidsschade door lopen in moeilijk begaanbaar terrein is:

 • de stevigheid van de ondergrond;
 • effenheid van de ondergrond;
 • loopafstand;
 • mee te dragen materialen;
 • kwaliteit van schoenen, steun voor enkels;
 • eigen conditie.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen