RISICO

Aanrijdgevaar

Aanrijdgevaar

Aanrijdgevaar

Beschrijving risico

Wat is het?  

Er zijn tal van functies binnen de provinciale werkomgeving waarbij aanrijdgevaar een risico is, denk hierbij aan inspecteurs, onderhoudsmedewerkers van bruggen en wegen. De gevolgen van een aanrijding zijn vaak ernstig al dan niet met dodelijke afloop 

Hoe ontstaat het?  

Werkzaamheden aan de weg verstoren het normale verkeersbeeld. De weggebruiker ziet een onverwachte situatie voor zich en de doorstroming van het verkeer wordt gehinderd. Tevens lopen mensen op plekke waar normaalgesproken geen mensen lopen 

Wanneer komt het voor? 

Het risico wordt groter als er tijdens het uitvoeren van de functie onverwachte manoeuvres gedaan worden en/of in strijd met de verkeerregels gewerkt dient te worden. Hiervoor hebben provinciale medewerkers een ontheffing ontvangen van de werkgever. Maak alleen gebruik van deze ontheffing waar dit volgens de ontheffing is toegestaan én als er geen andere mogelijkheid is het werk uit te voeren. 

Medewerkers in de gladheidsbestrijding hebben een hogere blootstelling aan het risico aanrijdgevaar omdat deze werkzaamheden vaak uitgevoerd worden bij slechte weersomstandigheden en in nachtelijke situaties.
 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen