WERKZAAMHEDEN

Werken op en langs de weg

Werken op en langs de weg

Werken op en langs de weg

Veel functies brengen met zich mee dat je op of langs de weg werkt, bijvoorbeeld het onderhoud en inspectie van provinciale wegen, groenonderhoud en landmeten. Het plaatsen van wegafzettingen bij werkzaamheden en calamiteiten moet je op de weg doen. Verkeerstellingen gebeuren steeds meer op afstand, maar incidenteel plaats je nog telapparatuur. Gladheidsbestrijding doe je per definitie op de weg, hier is een aparte pagina aan gewijd.

Werkzaamheden langs de weg verstoren het normale wegbeeld, weggebruikers kunnen hier onverwacht op reageren. Een belangrijk onderdeel van je werk is daarom het tijdig waarschuwen voor werkzaamheden en het zorgen voor een veilige werkomgeving, onder beschutting van afzettingen. De afzettingen staan vast opgesteld als je langere tijd op dezelfde plek werkt. Ze bewegen mee als de werkzaamheden zich verplaatsen, zoals bij maaien. Sommige weggebruikers raken geïrriteerd door de verkeershinder en reageren dit af op werkers langs de weg, vooral als verkeersregelaar kun je hiermee geconfronteerd worden.

Je loopt langs de weg in de berm of verder, in moeilijk begaanbaar terrein. Dit levert val- en struikelgevaar op, dit is een veiligheidsrisico. Je kunt daarnaast op verschillende manieren te maken krijgen met besmetting en gevaarlijke stoffen. Denk aan dierenuitwerpselen of kadavers in de berm of illegaal gedumpt zwerfafval en uitlaatgassen. In bermen en struiken leven insecten en teken die ziektes kunnen overbrengen. In bepaalde seizoenen kun je te maken krijgen met stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals pollen en de van de berenklauw.

Langs de weg werk je mogelijk met diverse grote en kleine machines. Daar horen specifieke risico’s bij (zie Bedienen arbeidsmiddelen). Je moet vaak in belastende houdingen werken of langdurig in dezelfde houding. Afhankelijk van het seizoen en de omstandigheden moet je je werk soms doen in warme of juist koude omstandigheden.

Risico’s bij werken langs de weg zijn:

– Vallen, uitglijden of bekneld raken door werken op moeilijk terrein en met machines
– Aanrijdgevaar
– Besmetting door omgaan met kadavers, insecten, teken
– Allergische reacties door planten en insecten
– Omgaan met brandbare stoffen
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fijnstof door uitlaatgassen en zwerfafval
– Belastende houdingen in het werk
– Werken in warme en koude omstandigheden
– Psychosociale arbeidsbelasting door agressieve weggebruikers en ongevallen

Overzicht risico’s