RISICO

Kadavers

Kadavers

Kadavers

Beschrijving Risico

Wat is het?

Tijdens werkzaamheden in het veld, langs de weg of in het water kun je resten van dode dieren aantreffen, zoals vogels en vissen, maar ook schapen.

Hoe ontstaat het?

Omdat het ontbindingsproces al op gang is gekomen kan er een variatie aan ziekteverwekkers ontstaan zijn met uiteenlopende symptomen. In open water kunnen er bovendien ziekteverwekkers vanuit het water op zitten. Je kunt met ziekteverwekkers besmet worden via:
– handen en mond – door met ongewassen handen te eten, drinken of roken, of over je gezicht te vegen;
– luchtwegen – inademen van stof of kleine druppeltjes;
– huid – door kleine wondjes maar ook via intacte huid.

Wanneer komt het voor?

Via kadavers kun je in contact komen met ziekteverwekkers, bijvoorbeeld:
– dode vissen en vogels in open water kunnen leiden tot botulisme;
– dode vogels kunnen leiden tot vogelgriep, wees vooral alert als er meerdere dode vogels bij elkaar worden aangetroffen;
– dode vos, maar ook andere dieren kunnen vossenlintworm bij zich dragen, de eitjes bevinden zich o.a. op de vacht;
– dode haas kan leiden tot hazenziekte;
– grote landbouwdieren kunnen leiden tot brucellose;
– dode ratten, maar ook andere dieren hebben als risico de ziekte van Weil.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen