RISICO

Besmetting via wond

Besmetting via wond

Besmetting via wond

Beschrijving risico

Wat is het?

Besmetting met ziekteverwekkers kunnen zich voordoen via een wond.

Hoe ontstaat het?

Een ziekte kan worden opgelopen door besmetting via een wond waarbij de huid is beschadigd, waardoor de ziekteverwekker het lichaam kan binnendringen.

Wanneer komt het voor?

Wonden kunnen ontstaan bij gebruik van gereedschap, door beten van dieren of door zich bijvoorbeeld ongelukkig te stoten of te vallen. De aard van een verwonding varieert van een oppervlakkige schaafwond tot diepe snijwonden.

Drie voorbeelden van infectieziekten die kunnen optreden na besmetting via een wond zijn:

Tetanus:

Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door de Clostridium tetani bacterie (categorie 2). De bacterie komt voor in de grond.

De bacterie kan in het lichaam komen via een diepe wond waar vuil in is gekomen. De bacterie groeit in anaerobe omgeving, dit komt bij een diepe wond die weer gesloten is zonder goed schoon te zijn gemaakt.  In een roestige spijker trappen kan dit effect hebben. De binnengekomen bacterie maakt gifstoffen aan die ernstige spierkrampen veroorzaken met vaak ernstige levensbedreigende gevolgen.

Hepatitis B:

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus (categorie 3).

Het virus kan het lichaam binnenkomen door contact met bloed. Een kleine hoeveelheid besmet bloed in een wondje kan al voldoende zijn om een infectie te veroorzaken. Bij de provincie is de oorzaak vaak niet aan te wijzen. Bij assistentie bij ongevallen kan men ongemerkt of ongewild in aanraking komen met besmet bloed. Het virus wordt niet overgebracht door normaal sociaal contact, zoals b.v. een hand geven.

Rabiës:

Rabiës, of hondsdolheid,  is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door het rabiësvirus, (categorie 3). Het Rabiës virus komt met name voor bij honden, vleermuizen, vossen en katten.

Het rabiësvirus zit in het speeksel van een besmet dier. De besmetting kan door een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier overgedragen worden op mensen. Infectie leidt tot aantasting van het zenuwstelsel en is in veel gevallen dodelijk.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen