WERKZAAMHEDEN

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Onder veldwerk verstaan we de werkzaamheden die in open veld worden verricht, maar niet langs de weg of aan het water. Veldwerk vormt een deel van je takenpakket, naast kantoorwerk of ander uitvoerend werk. Denk aan de waarnemingen als ecoloog, bezoeken aan archeologische opgravingen, of metingen als landmeter in het veld, maar ook het optreden tegen stropers bij het handhaven van groene wetten.

Je gaat bij veldwerk buiten de gebaande wegen, waarbij je soms apparatuur mee moet nemen. Je loopt hier mogelijk door moeilijk begaanbaar terrein en doet je werk in ongemakkelijke houdingen. Mogelijk kun je de locatie alleen bereiken met een terreinwagen. De weersomstandigheden heb je niet in de hand, eenmaal buiten kun je niet altijd snel schuilen bij slecht weer.

Je bevindt je ook in het woongebied van planten, dieren en insecten, met kans op besmetting met ziekten of parasieten en contact met allergenen zoals pollen of planten met brandharen. Ook kun je zwerfafval tegenkomen met onbekende gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld drugsafval.

De kans op ontmoeting met agressieve burgers is minder groot, behalve in het geval van handhaving. Ga je alleen het veld in, dan moeten er goede afspraken zijn over contact houden met collega’s en over alarmering in noodgevallen.

De risico’s bij veldwerk hangen af van de werkzaamheden, maar let in elk geval op:

– Risico op vallen, uitglijden of struikelen in moeilijk begaanbaar terrein
– Aanrijdgevaar in de zin van een ongeval of probleem met eigen auto
– Biologische agentia: besmettingen, omgaan met kadavers, of allergische reacties
– Contact met gevaarlijke stoffen door zwerfafval
– Fysieke belasting door lopen in moeilijk begaanbaar terrein of werken in een moeilijke houding
– Blootstelling aan diverse weersomstandigheden
– Psychosociale arbeidsbelasting door bedreiging, agressie of door alleen werken

Overzicht risico’s