WERKZAAMHEDEN

Onderhoudswerk in werkplaats

Onderhoudswerk in werkplaats

Onderhoudswerk in werkplaats

Voor het onderhoud van voertuigen en machines of het maken van specifieke onderdelen beschikt een aantal provincies over werkplaatsen. Aard en omvang verschillen sterk, afhankelijk van werkzaamheden die worden verricht. Bij een werkplaats is meestal een magazijn waar de voorraad onderdelen en materialen wordt beheerd. Gevaarlijke stoffen worden bewaard in een chemische kluis of andere geschikte opslagplaats. Werkplaatsen kunnen zijn ingericht voor elektrotechnisch werk, houtbewerking of metaalbewerking. Waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaat, zoals aan vluchtige stoffen, uitlaatgassen en houtstof, gebruik je goede afzuiging.

Het onderhoud van voertuigen wordt geregistreerd en planmatig uitgevoerd. Hiervoor gebruik je de computer, net als voor het raadplegen van tekeningen en handleidingen en het bijhouden van de inventaris van onderdelen en materialen. Ook de vereiste keuringen van machines en gereedschappen houd je hier bij.

Je voert het reguliere onderhoud uit en verricht reparaties. Hiervoor beschik je over diverse gereedschappen en machines, zoals draaibanken, boormachines, lasapparatuur, etc. Gereedschap kan elektrisch worden aangedreven, maar ook met perslucht. Er zijn hulpmiddelen aanwezig zoals een takel, een heftruck of een brug voor onderhoud van auto’s. Je kan in contact komen met gevaarlijke stoffen door werken met gasflessen en via brandstoffen, smeermiddelen, hydraulische olie, en oplosmiddelen.

Door het werken met machines bestaat de kans op weg spattende splinters of druppels en het vallen van voorwerpen. In een opgeruimde werkplaats kun je beter werken, maar ook dan bestaat de kans op struikelen en vallen. Als er veel verkeersbewegingen zijn op het terrein, is het aan te bevelen een verkeersplan op te stellen met bijvoorbeeld een maximumsnelheid en gescheiden routes voor voertuigen en voetgangers.

Ondanks de hulpmiddelen werk je regelmatig in ongunstige houdingen of moet je zwaar tillen of duwen. In noodgevallen word je ingezet om storingen te verhelpen of dringende reparaties te verrichten. In een werkplaats heb je geen contact met burgers, maar sta je mogelijk wel onder druk van collega’s om snel te werken.

Risico’s in werkplaatsen:

– Vallen, uitglijden of bekneld raken door werken met machines.
– Aanrijdgevaar
– Omgaan met brandbare stoffen
– Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Belastende houdingen door het werk
– Psychosociale arbeidsbelasting door ongevallen

Overzicht risico’s