RISICO

Elektrische schok

Elektrische schok

Elektrische schok

Beschrijving risico

Wat is het? 

Wanneer elektriciteit door je lichaam stroomt, trekken je spieren plotseling onwillekeurig samen, dit ervaar je als een schok. Bedenk dat het hart ook een spier is! De sensatie is meestal een onaangenaam prikkend tot pijnlijk gevoel. Het effect verschilt per persoon door verschil in huidweerstand. Een heel beperkte stroom (in de grootteorde van milliampères) kan al  waargenomen worden.
Loopt de stroom door het hart, dan kan dit dodelijk zijn. Maar ook een stroom die niet door hart loopt kan er ernstige lichamelijke schade veroorzaken (dit is ook een vorm van elektrocutie). 

Hoe ontstaat het? 

Een elektrische schok kan worden veroorzaakt door: 

  • statische elektriciteit: elektriciteit die zich opbouwt in slecht of niet-geleidende stoffen. Bij aanraking ontlaadt zich deze stroom in één keer. 
  • wissel- of gelijkstroom: voortdurende stroming van elektriciteit door een geleider uit een spanningsbron, zoals het elektriciteitsnet of een accu. 

Risico’s bij een hogere stroomsterkte zijn: 

  • ontstaan van brandwonden; 
  • elektrocutie;  
  • verwonding door een ongecontroleerde beweging. 

Wanneer komt het voor? 

Medewerkers van provincies die aan elektrische installaties werken lopen de kans op een elektrische schok. Het werken aan een elektrische installatie dient spanningsloos te gebeuren, maar door een defect kan er toch een installatiedeel onder spanning komen te staan. Ook bij het uitvoeren van metingen aan elektrische installaties onder spanning bestaat het risico op elektrische schok. 

Het risico van een elektrische schok kan ook in andere situaties optreden, bijvoorbeeld bij gebruik ondeugdelijke arbeidsmiddelen, ondeskundig gebruik van arbeidsmiddelen, slecht onderhoud van installaties, elektriciteit in risicoverhogende omstandigheden (bijvoorbeeld geleiding door water), bij opgebouwde statische elektriciteit en door bliksem.   

Houdt daarbij ook rekening  met neveneffecten, zoals schrikken, uitglijden en vallen. 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen