RISICO

Elektrische schok

Elektrische schok

Elektrische schok

In 2023 is de Arbocatalogus ‘Elektrisch schok’ aangepast en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe Arbocatalogi ‘Werken aan elektrisch installaties’ en ‘Werken met machines en gereedschap’ zijn te vinden op de website van het A&O-fonds Provincies.