RISICO

Verbranding

Verbranding

Verbranding

Beschrijving risico

Wat is het?

Medewerkers van de provincies voeren een aantal werkzaamheden uit waarbij kans bestaat op
verbranding. De ernst van een verbranding hangt af van hoe groot de wond is en hoe diep de huid is
aangetast. Brandwonden zijn er in 3 gradaties:
– 1 ste graads: rode, licht gezwollen en pijnlijke huid. Geen blaren of ontvellingen;
– 2 de graads: rode, licht gezwollen en pijnlijke huid met blaren;
– 3 de graads: grauwwitte of zwarte huid. Brandwond zelf is niet pijnlijk, de huid rondom wel.

Hoe ontstaat het?

Verbranding kan ontstaan door:
– zonlicht: te lange blootstelling zonder afdoende bescherming
– vuur: in brand vliegen van benzine, oplosmiddelen, werken met gasflessen
– hitte: uitlaat van een motor, net bewerkt metaal
– straling: lassen
– chemisch: bijtende stoffen
– elektrisch: kortsluiting, vlamboog

Wanneer komt het voor?

Verbranding kan plaatsvinden bij onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties, bedienen
van arbeidsmiddelen, het werken in besloten ruimten en het werken met brandstof en olie.
Voorbeelden van zulke werkzaamheden zijn:
– buiten werken in de volle zon
– aanleg en onderhoud elektrische installaties
– las- en snijwerkzaamheden
– slijpwerkzaamheden
– bijvullen van brandstoftanks voor buitenboordmotoren, motorzaag en bosmaaier.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen