RISICO

Oogletsel

Oogletsel

Oogletsel

Beschrijving risico

Wat is het?

Sommige provincie medewerkers voeren regelmatig werkzaamheden uit waarbij er een kans bestaat op oogletsel. De gevolgen van oogletsel lopen uiteen van een lichte, herstelbare beschadiging tot gehele blindheid.

Hoe ontstaat het ?

Oogletsel kan worden veroorzaakt door:

  • oppervlakkige verwonding door een vuiltje, stof of wegspringend materiaal;
  •  stomp oogletsel door val tegen voorwerp;
  • chemisch letsel door blootstelling aan een gevaarlijke stof;
  • thermisch letsel door vuur of gasexplosie;
  • stralingsletsel bij lassen (lasogen) of door laserlicht;
  • perforatie door scherp voorwerp, bijvoorbeeld een tak.

Wanneer komt het voor?

Je loopt een risico op oogletsel bij onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties, bij groenonderhoud, het werken met machines en gereedschap, of werken met gevaarlijke stoffen.
Voorbeelden van werkzaamheden met een kans op oogletsel zijn:

  • schuren, zagen, slijpen en boren, kortom bewerken van metaal, hout, beton en/of steenachtige materialen;
  • groenonderhoud, bijvoorbeeld werken met een takken versnipperaar, bosmaaier of motorzaag;
  • reinigen van oppervlakken met schoonmaakmiddelen of een hogedrukspuit.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen