RISICO

Verwonding

Verwonding

Verwonding

Beschrijving risico

Wat is het?  

De kans op een verwonding is in alle functies denkbaar. Verwondingen variëren van een klein schaafwondje tot ernstig lichamelijk letsel. 

Hoe ontstaat het? 

verwonding kan in vele situaties optreden, bijvoorbeeld: 

  • oppervlakkige verwonding door een vuiltje, stoffen of wegspringend materiaal; 
  • verwonding door snijden, door bewegende delen gegrepen worden of bekneld raken 

Wanneer komt het voor?  

Bij werken met allerlei soorten gereedschappen en machines. Bij bepaalde werkzaamheden zoals onderhoud van bruggen en sluizen en gladheidsbestrijding wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen

Recent Posts