RISICO

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

Beschrijving risico

Wat is het?

Medewerkers van provincies die werken in afgesloten ruimten of met gassen die zuurstof verdringen,  lopen het risico op verstikking, bedwelming of vergiftiging. Deze ruimten worden vaak aangeduid als ruimten met gevaar voor VBVBE: verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie.

Hoe ontstaat het?

Verstikking treedt op bij:

  • onvoldoende zuurstof , bijvoorbeeld in een afgesloten ruimte waar de zuurstof opraakt;
  • verdringing van zuurstof door andere gassen (stikstof, helium, argon);
  • inademen van giftige gassen (waterstofsulfide), strikt genomen is dit geen verstikking, maar het effect is vergelijkbaar.

Je kunt ook stikken doordat er iets in je luchtpijp terecht komt of doordat je je verslikt.

Wanneer komt het voor?

Verstikking kan optreden bij werkzaamheden in afgesloten ruimten waarbij verbrandingsmotoren gebruikt worden en de verbrandingsgassen in de ruimte terecht komen. Ook als er in afgesloten ruimten las- of snijwerkzaamheden plaatsvinden, bestaat het risico van verstikking doordat het zuurstofgehalte in de lucht te laag wordt. Bewusteloosheid treedt vrijwel ongemerkt op.

Een groot risico van een besloten ruimte is een te laag zuurstofgehalte door de vorming van gassen door rotting of roestvorming en stilstaande lucht. In besloten ruimten waar nauwelijks natuurlijke ventilatie aanwezig is, bestaat nadrukkelijk het risico van verstikking, bedwelming of vergiftiging.

Voorbeelden van besloten ruimte zijn:

  • Oude gierkelders of opslagtanks in een projectgebied
  • Kruipruimten onder gebouwen
  • Sleuven bij het leggen van of werken aan kabels en leidingen
  • Werkzaamheden op plek met verontreinigde grond
  • Pontons of metalen drijfelementen (bruggen)
  • Kabelkokers bij bruggen en sluizen
  • Machinekelders, met name bij oudere bruggen en sluizen (per object beoordelen)

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen