RISICO

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

Verstikking, bedwelming of vergiftiging

In 2024 is de Arbocatalogus ‘Verstikking, bedwelming of vergiftiging’ aangepast en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe Arbocatalogus ‘Werken in besloten (VBVBE) ruimten’ is te vinden op de website van het A&O-fonds Provincies.