FUNCTIE

Technisch/uitvoerend medewerker

Technisch/uitvoerend medewerker

Technisch of uitvoerend medewerker

Naar aantal zijn de technische functies in de minderheid, maar je loopt als monteur, wegwerker of onderhoudsmedewerker wel de meeste risico’s. Er zitten grote verschillen tussen de provincies, bij sommigen is vrijwel al het uitvoerende werk uitbesteed en beperken de medewerkers zich tot opdracht geven en toezicht houden (zie Projectleider). Bij anderen wordt nog een groot deel van de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

Als uitvoerend medewerker ben je vaak op de weg, tussen locaties of voor het werk zelf, zoals gladheidsbestrijding of wegonderhoud. Je kunt worden ingeroosterd voor storingsdiensten of piket. Voor onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen werk je op of aan het water. Dat doe je vanaf de wal, een ponton of een werkschip. Werkzaamheden langs het spoor of een tramlijn komen minder vaak voor, maar vragen wel extra voorbereiding.
Objecten bereiken kan erg moeilijk zijn, zeker bij oudere objecten is niet altijd rekening gehouden met onderhoudswerk. Je werkt mogelijk in belastende houdingen. Voor onderhoudswerk en inspectie werk je op hoogte, in brugkelders en soms in besloten ruimtes. Een deel van de werkzaamheden doe je binnen, in een werkplaats. Bij alle werkzaamheden heb je te maken met arbeidsmiddelen zoals machines en gereedschap en met hijs- en hefwerkzaamheden.

In het technisch uitvoerende werk heb je regelmatig te maken met werkzaamheden uit

Functierisicoprofiel 1: zonder thuiswerk
Functierisicoprofiel 2: veldwerk, bedrijfsbezoeken en verkeersdeelname
Functierisicoprofiel 3: alle werkzaamheden kunnen voorkomen, afhankelijk van persoon, seizoen, en noodzaak. Wees op alle werkzaamheden voorbereid en kijk bijzondere taken nog een keer na als je die een tijd niet gedaan hebt.

Overzicht werkzaamheden

Recent Posts