WERKZAAMHEDEN

Hijs- en hefwerkzaamheden

Hijs- en hefwerkzaamheden

Hijs- en hefwerkzaamheden

Bij de provincies wordt op diverse manieren en plaatsen gewerkt met hijs- en hefmiddelen. Bij goederenontvangst of repro gebruik je een palletwagen. Bij grotere loodsen of magazijnen werk je met een heftruck. In werkplaatsen kan een takel of loopkat nodig zijn of een hefbrug voor onderhoud aan auto’s. Bij een aantal provincies wordt in de buitendienst gebruik gemaakt van een autolaadkraan, meestal van een beperkt vermogen. Voor grotere werkzaamheden worden kranen ingehuurd.

Voor het veilig omgaan met hijs- en hefmiddelen is vooraf goede instructie nodig, afgestemd op de machine en de te verplaatsen lasten. Machinisten die op een bouwplaats hijsen met een kraan boven de 10 ton/meter, moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat TCVT.

Hijsmiddelen moeten regelmatig worden gekeurd, dat geldt ook voor de kettingen en hijsbanden die je gebruikt bij een kraan. Ook moeten de benodigde documenten aanwezig zijn. Gevaarlijke gebieden waar collega’s of derden kunnen komen baken je af, zoals het bereik van een kraan of de routes waar vaak met een heftruck wordt gereden.

Je stelt de kraan veilig op, waarbij je nagaat of de ondergrond geen verrassingen kan opleveren. Alleen hiervoor opgeleide mensen laat je de lasten aanslaan en aanwijzingen geven. Als een last verkeerd is aangeslagen of instabiel is opgebouwd, bestaat het gevaar dat er iets (af)valt tijdens het hijsen. Vanzelfsprekend draag je dus een helm bij hijswerkzaamheden en je zorgt dat er niemand onder de last loopt. Staat een kraan verkeerd opgesteld, of wordt er te ver gereikt, dan kan deze kantelen. Bij hijswerkzaamheden werk je vaak in een belastende houding, of je moet duwen en trekken. Verder werk je buiten onder goede en slechte weersomstandigheden, waarbij je natuurlijk rekening houdt met de beperkingen die dit voor het werk met zich meebrengt, zoals niet hijsen bij harde wind.

Hijsmiddelen mogen niet gebruikt worden voor het vervoer van personen. Moet je op hoogte
werken dan gebruik je een hoogwerker, een (verrijdbaar) bordes, een steiger of een ladder.

Risico’s bij hijs- en hefwerkzaamheden:
– Vallen van voorwerpen
– Instortingsgevaar en beknelling door kantelen van de kraan bij verkeerd gebruik of bij een verkeerde opstelling
– Ongeval door slechte communicatie tussen kraanmachinist en degene die last aanslaat
– Fysieke belasting door zwaar werk
– Werken in koude en warme omstandigheden
– Psychosociale arbeidsbelasting door ongevallen

Overzicht risico’s