WERKZAAMHEDEN

Administratief werk

Administratief werk

Administratief werk

Met ‘administratief werk’ bedoelen we de werkzaamheden die je uitvoert als je op een secretariaat, receptiebalie of administratie werkt. Denk aan zaken als agendabeheer, notuleren, telefonische contacten, het ontvangen van bezoekers en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten. Dit gebeurt in alle geledingen van de organisatie en op verschillende niveaus. Hoewel beleidsmedewerkers veel van deze taken ook zelf doen, geldt voor administratieve medewerkers dat de urgentie van taken vaak wordt bepaald door anderen. Je hebt op een secretariaat veel minder regelmogelijkheden om zelf je tijd of volgorde van taken te bepalen. Veel taken worden tegenwoordig digitaal uitgevoerd, de hoeveelheid beeldschermwerk is daarmee fors toegenomen. Administratieve medewerkers hebben gewoonlijk minder mogelijkheden om thuis te werken.

Je takenpakket kan meer of minder ingewikkeld zijn, maar bij administratief werk moet je
rekening houden met de volgende risico’s:

– RSI-klachten (ook wel genaamd: KANS) door beeldschermwerk en telefonie.
– Statische werkhouding door langdurig zitten.
– Werkdruk door beperkte eigen regelmogelijkheden.
– Omgaan met lastige bezoekers, ook per telefoon.
– Ongewenst gedrag van collega’s vanwege eisen of tegenstrijdige belangen.

Overzicht risico’s