WERKZAAMHEDEN

Overleg/contact externen

Overleg/contact externen

Overleg, contact externen

De aard van het werk bij de provincies brengt met zich mee dat je regelmatig contact hebt met burgers. Tijdens dit overleg worden de documenten vaak gelezen op een laptop of tablet en worden notities digitaal gemaakt.

Leidinggevenden en beleidsmedewerkers overleggen met eigen medewerkers, met staf en directie, bestuurders en externe partijen. Hier kunnen grote belangen op het spel staan, waardoor de gesprekken een zware lading krijgen.

Bij vergunningverlening en handhaving gaat het om belangen die de betrokkene direct raken in zijn bedrijfsvoering en daarmee zijn levensonderhoud.

In de buitendienst gaat het vaak om toestemming om iemands land te mogen betreden voor onderhoud of voor landmeetkundig werk.

In alle gevallen is een goede voorbereiding van belang om je gesprekspartners op de juiste manier te kunnen benaderen.

De risico’s waarmee je moet rekenen in het contact met externen:

– RSI-klachten (ook wel genaamd: KANS) door veel beeldschermwerk en telefonie.
– Statische werkhouding door langdurig zitten.
– Werkdruk door veelvuldig afwegen belangen.
– Conflicten en moeilijke gesprekken met bezoekers, ook per telefoon.

Overzicht risico’s