WERKZAAMHEDEN

Werken in besloten ruimtes

Werken in besloten ruimtes

Werken in besloten ruimtes

Een bijzonder onderdeel van het onderhoudswerk is het werken in besloten ruimtes. Dit zijn gesloten of deels open ruimtes, vaak met een vernauwde toegang, niet ontworpen voor het verblijf van personen, waar risicovolle activiteiten plaatsvinden. Niet elke ruimte met een kleine toegang is dus een besloten ruimte. Maar een diepe open put, waarin zich giftige gassen kunnen ophopen, weer wel. Vaak gaat het om bijzondere ruimtes in een installatie, waar je maar af en toe hoeft te zijn voor inspectie of onderhoud. Hier bestaan diverse risico’s, die voor elke ruimte apart moeten worden benoemd. De risico’s zijn: Verstikking, Bedwelming, Vergiftiging, Brand, of Explosie (VBVBE). Kenmerken van de werkomgeving zijn vaak:

  • De toegang kan nauw zijn, via een luik of mangat, met steile trappen of kooiladders. Hier bestaat valgevaar.
  • De ventilatie is vaak matig of afwezig. In dat geval bestaat het risico op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie door opgehoopt gas afkomstig van rotting. Een van de rottingsgassen is methaan, dit is tevens een explosief gas.
  • Door roestvorming in een ijzeren ponton of drijflichaam kan een te laag zuurstofgehalte ontstaan.
  • In een geleidende ruimte bestaat elektrocutiegevaar bij gebruik van elektriciteit, bijvoorbeeld voor verlichting of om te lassen.
  • Bij werken met machines (brugkelders!) kunnen bewegende delen een risico vormen. Deze dienen goed afgeschermd te zijn, vooral omdat in een besloten ruimte vaak sprake is van minder bewegingsruimte.

Elke provincie moet in beeld hebben welke besloten ruimtes er zijn in hun gebouwen en installaties. Deze moeten zijn aangeduid met een pictogram en de waarschuwing dat betreden zonder veiligheidswacht er niet is toegestaan. Verder moet duidelijk zijn welke risico’s in die ruimte gelden en welke maatregelen je vooraf moet hebben genomen, voordat iemand de ruimte betreedt. Risico’s bij werken in besloten ruimtes:

– Brand- en explosiegevaar door vorming van brandbare of explosieve gassen (bijv. methaan)
– Verstikking, bedwelming of vergiftiging door gevormde gassen of een te laag zuurstofgehalte
– Elektrische schok in geleidende ruimtes
– Vallen, uitglijden of bekneld raken door nauwe toegang of ongelijke vloeren
– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Belastende werkhouding
– Geraakt of bekneld worden door bewegende delen van machines.

Overzicht risico’s