WERKZAAMHEDEN

Bouwplaats

Bouwplaats

Bouwplaats

Op bouwplaatsen gebeuren jaarlijks nog veel ongelukken. De (hoofd)aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de aanwezige werkers en bezoekers. Houd je dus aan de regels wanneer je een bouwplaats bezoekt, bijvoorbeeld als toezichthouder. Je mag een bouwplaats alleen betreden onder begeleiding, meld je dus eerst bij de uitvoerder of werkverantwoordelijke. Maak vooraf een afspraak, zodat geregeld kan worden dat er een begeleider beschikbaar is.

Blijf altijd in het zicht van de begeleider en ga nooit zelfstandig de bouwlocatie op. Blijf op veilige afstand van werkzaamheden en machines, klim nergens op of in zonder toestemming, respecteer afzettingen. Zie je een onveilige situatie, meld die bij je begeleider.

Bij de toegang tot de bouwplaats staat aangegeven welke beschermingsmiddelen je moet gebruiken, zorg dat je in elke geval beschikt over:

– Veiligheidsschoenen of -laarzen
– Signaaljas of -vest
– Veiligheidshelm
– Gehoorbescherming
– Oogbescherming

De risico’s die je kunt lopen op een bouwplaats zijn:

– Gehoorschade door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen of processen.
– Oogletsel door gevaarlijke stoffen of stof
– Instortingsgevaar van sleuven, putten, constructies
– Gevaar van vallen, uitglijden of bekneld raken
– Vallende voorwerpen van steigers of kranen
– Aanrijdgevaar door vrachtwagens, machines
– Blootstelling aan fijnstof, dieseldampen (DME)
– Traumatische gebeurtenis door ongeval op de bouwplaats

Overzicht risico’s