RISICO

Instortingsgevaar

Instortingsgevaar

Instortingsgevaar

Beschrijving risico

Wat is het?  

Medewerkers van provincies kunnen werkzaamheden uitvoeren waarbij het risico van instortingsgevaar  aanwezig is. Een instorting  kan het gevolg zijn van een verkeerde voorbereiding, of van veranderende omstandigheden.  

Hoe ontstaat het? 

Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het instorten van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Instortingsgevaar kan voorkomen bij putten en sleuven. Ook bij in aanbouw zijnde gebouwen of locaties bestaat de kans op instorting. Bij het opstellen van steigers en tijdens de werkzaamheden kan de installatie kantelen als te ver wordt gereikt of de opstelling niet stabiel genoeg is. Bijvoorbeeld door onvoorziene afgraving of langdurige regen kan een opstelling instabiel worden. 

Wanneer komt het voor?  

Functies waarbij instortingsgevaar een reëel risico is, zijn toezichthouders op nieuw- en verbouw en bodemsaneringen. De provincie voert zelf geen werkzaamheden uit waarbij instortingsgevaar een grote rol speelt, maar in het kader van ketenaansprakelijkheid moet zij als opdrachtgever wel op de hoogte zijn van de risico’s en de uitvoerders hierop wijzen.

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen