RISICO

Vallende voorwerpen

Vallende voorwerpen

Vallende voorwerpen

Beschrijving risico

Wat is het?  

Medewerkers van de provincie kunnen op locaties aan het werk zijn waarbij zij geraakt kunnen worden door vallende voorwerpen.  

Hoe ontstaat het?  

Het risico is bijvoorbeeld aanwezig bij het werken op hoogte en tijdens hijs- en hef werkzaamheden. Door vallende voorwerpen kunnen personen ernstig gewond raken of zelfs overlijden. Kleine vallende voorwerpen zorgen vaak voor een verwonding aan het hoofd en/of nek. 

Wanneer komt het voor? 

Hijs- en hefwerkzaamheden vinden plaats op bouwplaatsen, bij werken langs het water, onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en sluizen, onderhoudswerkzaamheden op de werkplaats en tijdens het bedienen van arbeidsmiddelen. Het risico op vallende voorwerpen komt voornamelijk voor bij technisch uitvoerende functies. Ook bij bezoeken aan bouwlocaties door toezichthouders en handhavers bestaat er een risico op vallende voorwerpen. 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen

Recent Posts