WERKZAAMHEDEN

Bediening bruggen en sluizen

Bediening bruggen en sluizen

Bediening bruggen en sluizen

Als bedienaar of operator zorg je voor een zo vlot mogelijke doorstroom van scheepvaart en wegverkeer. Dit zijn twee tegenstrijdige belangen waar je zo goed mogelijk mee moet omgaan. Bruggen en sluizen bedien je lokaal of op afstand.

Lokale bediening doe je vanuit een lokale post of buiten bij een bedieningspaneel, soms handmatig. Je hebt hier direct contact met passanten en weggebruikers. Bij lokale bediening zit je op een vaste post, of je begeleidt de passanten door een aantal objecten op rij, waarbij je met de auto of de fiets van object naar object gaat: konvooivaart of blokbediening. Het assisteren van de passanten is hier goed mogelijk, maar ook sta je oog in oog met eventuele boze weggebruikers.

Bediening op afstand doe je vanuit een centrale post. Het contact met de scheepvaart gaat per telefoon, marifoon of intercom/oproepknop. Je begeleidt het proces via beeldschermen, een goede cameraopstelling is dus belangrijk. Regelmatig bedien je enkele objecten tegelijk. Het werk als operator vraagt veel van je concentratie- en beoordelingsvermogen. Dit weegt nog zwaarder als je met meerdere operators op een post zit.

Bij storingen en onderhoud houd je contact met de monteurs, om de werkzaamheden en scheepvaart veilig op elkaar af te stemmen. Het kan dan nodig zijn om een object tijdelijk lokaal te bedienen.

Risico’s bij bedienen zijn:

 • Bij lokale bediening:
  – Verdrinkingsgevaar door werk langs de sluiskolk
  – Aanrijdgevaar tijdens bediening of ritten tussen objecten
  – Traumatische ervaring door confrontatie met verkeers- en verdrinkingsslachtoffers
  – Psychische klachten door werkdruk, moeilijke gesprekken, agressie
 • Bij bediening op afstand:
  – RSI-klachten door veelvuldig beeldschermwerk
  – Fysieke klachten door statische werkhouding
  – Psychische klachten door werkdruk, moeilijke gesprekken, agressie
  – Traumatische ervaring door confrontatie met verkeers- en verdrinkingsslachtoffers

Risico’s