RISICO

Statische werkhouding

Statische werkhouding

Statische werkhouding

Beschrijving risico

Wat is het?

Langdurig in dezelfde houding werken. Dit noemen we een statische werkhouding. 

Hoe ontstaat het?  

Voldoende doorbloeding van je ledematen en organen is van belang. Daarvoor is het nodig dat je spieren regelmatig in beweging komen. In de praktijk doen veel mensen werk zittend, waarbij bijvoorbeeld je beenspieren langdurig inactief zijn. Ook de bewegingen van je hoofd, armen en handen zijn dan vaak minimaal.  

Een ander gevolg van langdurig stilzitten is dat je vaak te weinig met de ogen knippert wanneer je lang naar een beeldscherm kijkt. Dit kan leiden tot een vermoeid en branderig gevoel in de ogen. Je ogen worden dan te weinig bevochtigd, dit wordt versterkt in een stoffige of droge omgeving 

Ook de beeldschermindeling, de grootte (leesbaarheid) van de tekens en het gebruik van kleur in de informatie speelt een rol. De omgeving is ook van belang; spiegelende of te kleine beeldschermen kunnen leiden tot vermoeide ogen, evenals een opstelling waarbij je tegenlicht hebt via een raam. 

Bij klachten kun je een oogonderzoek laten doen, mogelijk is een beeldschermbril een oplossing. Raadpleeg hiervoor de regeling die bij jouw provincie van toepassing is. 

Wanneer komt het voor?  

Dit geldt vooral voor beeldschermwerkers, maar ook voor chauffeurs, brugbedienaars en andere functies waar je langdurig zit. Onder langdurig zitten op de werkdag wordt verstaan: meer dan 2 uur aaneen en meer dan 5 uur totaal. Sporten en bewegen buiten werktijd is onvoldoende om het nadelig effect van langdurig zitten goed te maken. Zoek daarom naar mogelijkheden om tijdens het werk regelmatig in beweging te komen.  

Ook bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken moet er aandacht zijn voor een goede werkwijze, zoals bij thuiswerken. 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen