RISICO

RSI-klachten of KANS

RSI-klachten of KANS

RSI-klachten of KANS 

Beschrijving risico

Wat is het? 

Door langdurig in dezelfde houding te werken belast je je spieren en pezen. Dit kan leiden tot klachten aan je nek, armen, polsen, handen en schouders, vanouds aangeduid als RSI of KANS (klachten arm, nek en/of schouder).  

Hoe ontstaat het?  

Het langdurig aaneengesloten gebruik van je beeldscherm vormt een risico. Daarnaast verhindert een niet optimaal ingestelde werkplek je in een goede houding te werken. De gebruikte software kan ook van invloed zijn op het ontwikkelen van klachten, vooral wanneer precies of veelvuldig positioneren van de muis nodig is, of wanneer mogelijkheden voor sneltoetsen ontbreken. De combinatie met andere factoren , denk daarbij bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en te veel tegenlicht in je scherm, kunnen de kans op RSI klachten vergroten. 

Wanneer komt het voor?  

Als je dagelijks langer dan 2 uur onafgebroken aan een beeldschermwerk werk, dan loop je dit risico. Bedenk daarbij dat laptops handig zijn, maar niet geschikt zijn voor langdurig gebruik omdat je het beeldscherm en toetsenbord niet kunt ontkoppelen. Dit maakt een goede werkhouding onmogelijk.  Ook bij het gebruik van tablets en smartphones neem je al snel een verkeerde houding aan. Ook bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken moet er aandacht zijn voor een goede werkwijze, zoals bij thuiswerken. 

Maatregelen

De maatregelen om het risico aan te pakken moeten in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
Welke maatregelen genomen moeten worden om dit risico aan te pakken vind je hier.

Wettelijke basis

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.
Lees hier welke wetartikelen bij dit risico van toepassing zijn.

Leeroplossingen