RISICO

RSI-klachten of KANS

RSI-klachten of KANS

RSI-klachten of KANS

In 2024 is de Arbocatalogus ‘RSI-klachten of KANS’ aangepast en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe Arbocatalogi ‘Beeldschermwerk – werkplek’, ‘Beeldschermwerk – Gedrag’ en ‘Hybride werken’ zijn te vinden op de website van het A&O-fonds Provincies.

Leeroplossingen