FUNCTIE

Projectleider

Projectleider

Projectleider

Voor projecten zoals het onderhoud of de bouw van een brug of de aanleg van een weggedeelte, ben je verantwoordelijk voor het geheel of een deel van ontwerp, de aanbesteding en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Projecten kunnen ook in eigen beheer worden uitgevoerd. Je zorgt voor de Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G plannen), waarin de risico’s van de activiteiten staan beschreven en de te nemen maatregelen.  Je kunt voor een deel (administratieve werkzaamheden) thuis of elders werken. 

Werkzaamheden waar je mee te maken hebt, vallen in Functierisicoprofiel 1 en 2. Zij zijn vergelijkbaar met die van een beleidsmedewerker, uitgebreid met verkeersdeelname. Verder hangt het af van je taken, bijvoorbeeld veldwerk (bij voorbereiding en inspectie), bouwplaatsen, of bedrijfsbezoeken (overleg).

Overzicht werkzaamheden