Arbeidsgerelateerde zorg bij de provincies

De provincies vinden het belangrijk dat hun medewerkers veilig, gezond en met plezier kunnen werken. Dat wordt niet alleen met de mond beleden, maar ook in de praktijk gebracht.

Zaken als het open- of arbeidsomstandighedenspreekuur, het actief betrekken van de ondernemingsraad bij de aanbesteding van de arbodienst en vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkplekken is bij de meeste provincies al geregeld.

Uiteraard zullen de provincies, waar nodig, het arbobeleid in overeenstemming brengen met de nieuwe wetgeving, maar ook onderzocht wordt welke thema’s en knelpunten binnen de eigen sector spelen met betrekking tot arbeidsgerelateerde zorg.

Vitaliteit

Bij bijna elke provincie zijn er initiatieven rondom vitaliteit. Hieronder een overzicht van voorbeelden uit de provincies:

  • BRAVO, overstijgende zaken: als “Blij(f) aan het werk show”, vitaliteitsdagen, lunchlezingen, budgetcoach en het aanbieden van een health check;
  • Bewegen: bedrijfsfitnessregeling, stimuleren van traplopen via de Nationale Traploopweek, stappentellers, dynamische werkplekken (deskbikes enz.);
  • Roken: stoppen met rokencursus, ontmoediging van roken door afschaffing van rookruimtes;
  • Alcohol: beleid om misbruik te voorkomen en hulp bij ontwenning;
  • Voeding: individuele adviezen van diëtisten, groepsvoorlichting over gezonde voeding
  • Ontspanning: mindfulness, yogalessen, stress coaches.

Daarnaast heeft elke  provincie de ruimte en bevoegdheid om op het thema arbeidsgerelateerde zorg eigen beleid te ontwikkelen. De Arbocampus heeft hierbij een ondersteunde c.q. faciliterende functie.