Initiatieven buiten de sector

Zowel landelijk als sectoraal vinden er veel initiatieven plaats op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Whitepaper

De Winst van Duurzame Inzetbaarheid – Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen

Duurzame inzetbaarheid is niet uitsluitend een thema voor HRM maar juist ook voor de lijn. Lees hoe HR het voortouw kan nemen bij het inzetten van interventies die duurzame inzetbaarheid binnen organisaties kunnen realiseren. Zo kunnen organisaties en werknemers zelf hun eigen toekomst veilig stellen. Mederwerkers voelen zich meer verbonden met de organisatie als er in hun inzetbaarheid geinvesteerd wordt.

Sleutelen aan je werk – Effecten van een job crafting interventie voor  rijksambtenaren – Maria Peeters, Machteld van den Heuvel, Evangelia Demerouti

Is het mogelijk om werknemers te trainen in het ‘sleutelen aan hun baan’ en er zo aan bij te dragen dat men met meer plezier naar het werk gaat? Deze vraag staat centraal in dit artikel.

Campagnes Ministerie van SZW

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden regelmatig campagnes ontwikkeld om vraagstukken over veilig en gezond werken onder de aandacht te brengen en te werken aan bewustwording van belangrijke thema’s. Hieronder is meer informatie over de campagnes te vinden.

Duurzame inzetbaarheid

Eerlijk, Gezond en Veilig werken

Week van de Werkstress