Initiatieven in de sector

In het onderhandelingsakkoord over de Provincie cao_2017-2018  zijn concrete afspraken gemaakt op het gebied van eigen ontwikkeling, loopbaan en werkplezier.

Zo heeft iedere medewerker van de provincie de beschikking over een Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) en is het Individueel Keuze Budget (IKB) verruimd.

Ook heeft het A&O-fonds een ondersteunende app voor Het Goede Gesprek ontwikkeld.

 

Andere initiatieven zijn:

1. Het A&O fonds heeft een Quick scan laten uitvoeren naar de maatregelen bij provincies rondom dit thema Sprongkracht-versterken.

2. De Provincie Loopbaan Campus biedt medewerkers van provincies de mogelijkheid om te werken aan de thema’s employability en werkvermogen,

3. Via de A&O Provincie Academie biedt het A&O-fonds provincies medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen ter vergroting van de duurzame inzetbaarheid.

 

Uit het rapport “Sprongkracht versterken” wordt voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid vooral ingezet op het voeren van het “goede gesprek” tussen leidinggevenden en medewerkers. Het gaat er om medewerkers meen te nemen in de (organisatie)ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor hun eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst te laten zien. Verder om hen te stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen en in te zetten.

Verder stelt de paritaire werkgroep voor om mobiliteit te stimuleren, zowel intern (algemene dienst) als tussen de overheden. Een inzetbaarheidspaspoort kan daarbij een hulpmiddel zijn.