FUNCTIE

Leidinggevende

Leidinggevende

Leidinggevende

Onder leidinggevenden vallen directieleden, afdelingshoofden, bureauhoofden, teamleiders, clustercoördinatoren en soortgelijke functies, waarin je leiding geeft aan medewerkers.

Werkzaamheden omvatten veel overleg, intern en extern, beeldschermwerk, telefoneren en een zekere mate van administratie, met name rond personeelszaken. Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid in gevallen van agressie en geweld, ongewenst gedrag en omgaan met conflicten. Je kunt voor een deel thuis of elders werken.

Werkzaamheden waar je als leidinggevende mee te maken kunt hebben, vallen in Functierisicoprofiel 1.

Heb je in jouw functie te maken met bijzondere werkzaamheden? Kijk verder op de
overzichtspagina Werkzaamheden.

Overzicht werkzaamheden