FUNCTIE

Facilitair medewerker

Facilitair medewerker

Facilitair medewerker

Een facilitair medewerker heeft een scala aan verantwoordelijkheden. Je verzorgt de werkomgeving van je collega’s en de omgeving waar de provinciale politiek zich afspeelt. Dat houdt in de zorg voor klein onderhoud, verhuizingen, en het inrichten van de werkplekken en vergaderzalen. Maar ook het ontvangen van bezoekers aan de receptie en het organiseren van evenementen, de klimaatbeheersing, catering en de schoonmaak van het gebouw. Verder kunnen de repro, de postkamer, parkeerterrein en het afvalbeheer onder de activiteiten van een facilitaire dienst vallen. Daarmee is deze opsomming nog verre van compleet, maar het geeft een beeld.

Voor facilitaire medewerkers vallen de werkzaamheden in Functierisicoprofiel 1, met redelijk veel beeldschermwerk, en weinig thuiswerk. Dit wordt aangevuld met Veldwerk uit Functierisicoprofiel 2, in de zin dat je ook direct rond het provinciehuis werkt. Niet elke facilitair medewerker is belast met al deze taken, dus kies voor je eigen situatie de juiste werkzaamheden.

Overzicht werkzaamheden