RISICO

Schadelijke geluid wettelijke basis

Schadelijke geluid wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Het Arbobesluit (art. 6.6 t/m 6.11) onderscheidt een schadegrens van 80 dB(A) en een actiegrens van 85 dB(A). Uitgesplitst:
  Artikel 6.6. Definities: Voorschriften met betrekking tot lawaai
  Artikel 6.7. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
  Artikel 6.8. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
  Artikel 6.9. Weekgemiddelde
  Artikel 6.10. Audiometrisch onderzoek
  Artikel 6.10a. Maatregelen bij gehoorbeschadiging
  Artikel 6.11. Voorlichting en onderricht
  Artikel 6.11. Voorlichting en onderricht