RISICO

Conflicten maatregelen

Conflicten maatregelen

Maatregelen

  • Raadpleeg het conflictprotocol van je eigen provincie voor informatie over omgaan met conflicten.
  • Als er sprake is van een conflict, of er dreigt een conflict te ontstaan, dan is het van groot belang dat je er op een goede manier mee omgaat. Het conflict ontlopen door je ziek te melden is geen oplossing, maar een korte afkoelingsperiode is soms wel verstandig.
  • Gebruikelijke stappen in een poging een conflict op te lossen zijn:
    • aangaan van een directe dialoog tussen partijen (face-to-face);
    • bemiddeling door een interne derde, bijvoorbeeld het afdelingshoofd of bedrijfsmaatschappelijk werker;
    • mediation door een formele – externe – mediator.