RISICO

Tekenbeten maatregelen

Tekenbeten maatregelen

Maatregelen

Voorkomen van tekenbeten verdient de hoogste prioriteit. Maatregelen hiervoor zijn:

 • Geef medewerkers instructie over de risico’s en hoe deze te vermijden. Geef medewerkers een speciale tekenkaart of tekenpincet mee als zij in het veld werken.
 • Blijf op paden en vermijd het om door struiken en planten te lopen
 • Gebruik een insectenwerend middel bij werken in de berm, aan slootkanten of in struikgewas.
 • Draag gedurende het gehele jaar lichaamsbedekkende kleding. Liefst lichtgekleurde kleding waarop de teken goed zichtbaar zijn.
 • U kunt kleding met teken minimaal 30 minuten op 60ºC wassen of de kleding na het wassen in de wasdroger stoppen. Dan gaan teken dood.
 • Controleer jezelf aan het einde van de werkdag op teken, of laat je controleren. Teken die zich net genesteld hebben zijn nog klein, soms kleiner dan een millimeter.
 • Controleer vooral warme en vochtige plekken (zoals : achter de oren, in de liezen, oksels en knieholtes) op het lichaam.

Je hebt een tekenbeet en/of je bent besmet. Wat te doen?

 • Heb je een teek gevonden? Snel verwijderen van de teek verkleint de kans op besmetting aanzienlijk. Verwijder de teek met een tekenkaart of ander middel (pincet) waarmee je niet in de teek knijpt; volg altijd de instructie opdat de teek geheel en correct verwijderd wordt. Gebruik geen irriterende middelen zoals alcohol of een sigaret, dit vergroot de kans op besmetting.
 • Raadpleeg zo snel mogelijk de huisarts. Zeer waarschijnlijk zal deze adviseren meteen te starten met een (korte) antibiotica kuur, zeker als je aantoonbaar een vlek of ring (erythema migrans) hebt. Stel dit niet uit, doe dit zo snel mogelijk.
 • Noteer de datum en de plaats op het lichaam en controleer in de 3 weken erna of zich een vlek of ring (erythema migrans) vormt (zie foto’s). Bedenk dat deze vlek of ring niet altijd optreedt bij een besmetting, of pas veel later. Maak elke dag een foto en bewaar deze.
 • Na afloop van de kuur zal in verreweg de meeste gevallen het risico afgewend zijn. Zou je willen testen om zeker te weten of je wel of niet besmet bent, bedenk dan het volgende: In de eerste weken van de infectie (8 weken) heeft testen geen zin, omdat het lichaam dan nog onvoldoende antistoffen heeft aangemaakt. Een negatieve test op antistoffen zegt in dat stadium dus niets. Maar ook voor de latere stadia is er nog geen betrouwbare gestandaardiseerde test die Lymeborreliose met zekerheid kan aantonen dan wel uitsluiten.
 • Loop je in je werk de kans op een tekenbeet, informeer dan ook de bedrijfsarts wanneer je een kuur hebt gevolgd. De bedrijfsarts meldt alle gevallen van Lyme als beroepsziekte bij het NCvB.
 • Heb je de teek gemist en ontwikkel je naderhand sterkere symptomen, ga ook dan zo snel mogelijk naar de huisarts voor een behandeling en meld je bij de bedrijfsarts. Met de bedrijfsarts bespreek je hoe je je werk verantwoord kunt doen of dat je (gedeeltelijk) verzuimt.

 

Meer weten? De Lyme vereniging biedt een compleet en actueel overzicht over alle zaken die met de ziekte van Lyme te maken hebben.