Werkdruk, piekbelasting, beperkte regelmogelijkheden