RISICO

Besmetting via wond maatregelen

Besmetting via wond maatregelen

Maatregelen

  • Algemene hygiëne is de belangrijkste manier om besmetting te voorkomen. Was altijd eerst je handen voor je eet, drinkt of rookt.
  • Een vaccinatie geeft bescherming tegen tetanus. Tetanus kan behandeld worden door het toedienen van een hoge dosis antistoffen.
  • Bij gevaar van Tetanus-besmetting (bijvoorbeeld bij bijtwonden en diepe snijwonden) en wanneer de Tetanus-vaccinatie langer dan 10 jaar geleden is gegeven, de wond goed spoelen, licht maar niet luchtdicht
  • Een vaccinatie geeft afdoende bescherming tegen Hepatitis B.
  • Vermijdt contact met bloed bij opruimwerkzaamheden door dragen van lichaam-bedekkende kleding en handschoenen (waterdicht, categorie 1).
  • Een vaccinatie geeft bescherming tegen een rabiës besmetting.
  • Schaaf- en snijwonden afdekken met een waterdichte pleister of wondspray. Niet luchtdicht afdekken, en zo spoedig mogelijk contact met een arts opnemen.
  • Bij een verwonding is het verstandig de wond goed uit te spoelen met water en zeep.