Zelfinspectie.nl

Eerlijk, gezond en veilig werken

Zelfinspectie.nl

Op zelfinspectie.nl, ontwikkeld door Inspectie SZW, kan je als werkgever eenvoudig zelf checken of je jouw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving biedt en controleren of je je aan de wet houdt. Je kijkt naar jouw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.