RISICO

Werken in belastende houding wettelijke basis

Werken in belastende houding wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Arbowet Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers. Werknemers moeten hun hulpmiddelen goed gebruiken en meewerken aan de voorlichting over gezond werken. Handreiking Fysieke belasting Pagina 17 / 51 Datum 01-02-2015
  • Arbobesluit 5.2 Voorkomen gevaren De fysieke belasting mag de veiligheid en de gezondheid van de werknemer niet in gevaar brengen.
  • Arbobesluit Beperken gevaren en inventarisatie en evaluatie Als het redelijkerwijs onmogelijk is alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van fysieke belasting te voorkomen, moet de werkgever ervoor zorgen dat de gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer zo veel mogelijk worden beperkt. De veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting moeten in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden beoordeeld.
  • Arbobesluit . 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken De werkplekken moeten ergonomisch zijn ingericht.
  • Arbobesluit . 5.5 Voorlichting Werknemers die fysiek belastend werk uitvoeren, moeten worden voorgelicht over de risico’s van het werk en over de manier waarop zij hun werk gezond kunnen uitvoeren.