RISICO

Verstikking, bedwelming of vergiftiging wettelijke basis

Verstikking, bedwelming of vergiftiging wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Arbobesluit, art. 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie
  • Arbobesluit, art. 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
  • Arbobesluit, art. 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
  • Arbobesluit, hoofdstuk 4, afdeling 1, Gevaarlijke stoffen, Arbobesluit art. 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
  • Arbobesluit Artikel 6.2.: luchtverversing; Op de arbeidsplaats is voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig, Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar, Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld, Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.