RISICO

Verdrinking maatregelen

Verdrinking maatregelen

Maatregelen

Als uit de RI&E blijkt dat op de werkplek verdrinkingsgevaar is, neem dan de volgende maatregelen: 

 • Zorg voor een vaste of verplaatsbare trap zodat de medewerker makkelijk het water uit kan komen, of hulpverleners te water kunnen gaan. Deze trap moet op een veilige plek geplaatst worden, houdt hierbij rekening met stromingen en niet-afgeschermde draaiende delen (bijv. scheepsschroef). 
 • Het dragen van een reddingvest is verplicht indien je door de val in het water bewusteloos kan raken (bijv. door raken object) of wanneer je niet in staat bent om jezelf in veiligheid te brengen. Dit kan het geval zijn bij sterke stroming, koud water, golfslag, steil talud, etc.
  Alleen een vest met een draagvermogen van 275N biedt voldoende bescherming bij bewusteloosheid.  
 • Zorg bij duisternis dat het gekozen hulpmiddel voorzien is van een lampje. 
 • Zorg voor aanwezigheid van reddingmiddelen bij werken op of nabij oppervlaktewater. Controleer vóór aanvang van de werkzaamheden, of reddingmiddelen aanwezig zijn en gebruiksklaar. Leg dit vast.  
 • Draag schoenen of laarzen die in het water makkelijk uit te trappen zijn. 
 • Zorg voor doelmatige verlichting op locatie of neem deze mee en plaats deze op een statief bij het werk. Indien gewerkt wordt in duisternis: zorg dat een zoeklicht aanwezig is. 
 • Plaats reddingmiddelen bij bruggen en sluizen, indien hier voldoende toezicht kan worden gehouden en diefstal/vandalisme kan worden voorkomen.  
 • Werk niet alleen wanneer de kans op te water raken bestaat. 
 • Afzettingen plaatsen, bijvoorbeeld: Plaats relingen op plekken waar medewerkers regelmatig langslopen/werken, als dat niet kan: span een staaldraad zodat men zich vast kan pakken 
 • Wanneer niet binnen een afzetting gewerkt kan worden, breng dan voorzieningen aan waar een valbeveiliging kan worden aangehaakt. 
 • Bij langdurig werken op dezelfde locatie: Steiger laten bouwen (let op het verplaatste risico: bedenk dat de steigerbouwer ook risico loopt tijdens het bouwen) 
 • Voorkom lopen op een talud door een pad te maken of werk met stroeve matten 
 • Werk met een drijflijn zodat men deze kan pakken als men te water raakt, houd eventueel een boot stand-by. 
 • Zorg dat de werkplek vrij is van losliggend materiaal: verwijder alle obstakels waar over gestruikeld kan worden 

N.B.: In de provincies is het dragen van een reddingvest verplicht bij werkzaamheden op of aan het water, ook als er dicht langs de wal gewerkt wordt als er geen afzetting is. 

Vaste stof reddingsvest of automatisch reddingsvest 

Bij het kiezen van een reddingsvest kan gekozen worden uit een vaste stof reddingsvest (bijv. op basis van schuim) of een reddingsvest dat zich automatisch opblaast indien het contact maakt met water. 

Eigenschappen van een vaste stof reddingsvest zijn:
– werkt altijd;
– is minder comfortabel;
– meer ruimte nodig voor opbergen. 

Voordelen van een automatisch reddingsvest zijn:
– hoge draagcomfort;
– neemt weinig ruimte in beslag;
– in hoog drijfvermogen verkrijgbaar.