RISICO

Verbranding wettelijke basis

Verbranding wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. 
 • Arbobesluit, Artikel 3.2. Geschiktheid arbeidsmiddelen 
 • Arbobesluit, Artikel 3.3. Stabiliteit en stevigheid 
 • Arbobesluit, Artikel 3.4. Elektrische installaties 
 • Arbobesluit, Artikel 3.5. Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie 
 • Arbobesluit, Artikel 3.29. Elektrische installaties en leidingen 
 • Arbobesluit, Artikel 4.6. Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen 
 • Arbobesluit: Artikel 4.8 Ontplofbare stoffen 
 • Arbobesluit, Artikel 7.3. Geschiktheid arbeidsmiddelen 
 • Arbobesluit, Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen 
 • Arbobesluit, Artikel 7.4a. Keuringen  
 • Arbobesluit, Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen 
 • Brand en rookmelders: Bouwbesluit 2012, artikelen 6.1; 6.26-6.34, afdeling 6.5, Regeling Bouwbesluit 2012; Arbobesluit artikel 3.8 
 • Blusmiddelen: Bouwbesluit 2012, artikelen 6.27-6.34, Arbobesluit artikel 3.8 
 • EHBO doos, hier is geen wettelijk voorschrijft voor, het oranje kruis geeft wel onafhankelijke richtlijnen.